Puzzle "Fregio Stoclet, Klimt" 2000 - #81001
[MP 81001]Availability: 

29.90 €

   2000    Klimt, Gustav    Orizzontal    93 x 68.5 cmBack
Gustav Klimt - Fregio Stoclet (1905-09)

Recently viewed products

Puzzle "Fregio Stoclet, Klimt" 2000 - #81001